ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ของกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

15 พฤศจิกายน 2562 12:59 น. เปิดอ่าน 175 ครั้ง  
 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ของกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ