ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ของกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

15 มกราคม 2564 17:38 น. เปิดอ่าน 74 ครั้ง  
 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ของกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ