ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจส่วนประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

13 มกราคม 2563 10:25 น. เปิดอ่าน 115 ครั้ง  
 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจส่วนประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ