ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A3 หนา 80 แกรม จำนวน 20 รีม และ ป้ายชื่อสองหน้า ขนาด (9 x 30.5 ซม.) จำนวน 30 อัน ของส่วนพัสดุและยานยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

13 พฤศจิกายน 2563 17:35 น. เปิดอ่าน 37 ครั้ง  
 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A3 หนา 80 แกรม จำนวน 20 รีม และ ป้ายชื่อสองหน้า ขนาด (9 x 30.5 ซม.)                                        จำนวน 30 อัน ของส่วนพัสดุและยานยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ