ประการผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา รายการ “เช่าระบบสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยี (Social Network)” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

29 มิถุนายน 2563 17:42 น. เปิดอ่าน 30 ครั้ง  
 

ประการผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา รายการ “เช่าระบบสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยี (Social Network)” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ