ประกวดราคา เช่า “เครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ตุลาคม 2563 16:46 น. เปิดอ่าน 32 ครั้ง  
 

ประกวดราคา เช่า “เครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ