ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายและนโยบายการบริการงานสารสนเทศ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)

28 กุมภาพันธ์ 2557 16:28 น. เปิดอ่าน 262 ครั้ง  
 

รับเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ