ประกวดราคาซื้อวัสดุยุทธภัณฑ์ (ประเภทกระสุนปืน จำนวน ๑ รายการ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

11 เมษายน 2557 15:11 น. เปิดอ่าน 314 ครั้ง  
 

ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบได้ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ