ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Video Conference) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มกราคม 2564 17:26 น. เปิดอ่าน 29 ครั้ง  
 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Video Conference)  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ