ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ "โล่กันกระสุน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร" จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มกราคม 2564 18:08 น. เปิดอ่าน 23 ครั้ง  
 

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ "โล่กันกระสุน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร" จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ