ดีเอสไอ ออกหมายเรียกแกนนำ แถวที่ 1 ,2, และ 3 ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ววันนี้ รวม 55คน

13 มกราคม 2557 13:40 น. เปิดอ่าน 316 ครั้ง  
 

 

ดีเอสไอ ออกหมายเรียกแกนนำ แถวที่ 1 ,2, และ 3 ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ววันนี้ รวม 55คน
                ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557) นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษที่ 226/2556 เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหมายเรียกผู้ต้องหาที่เป็นแกนนำแถวที่1 ,2, และ 3 ให้มารับทราบข้อกล่าวหา ตามคำสั่งของศาลอาญาที่ให้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาอีกครั้งหนึ่งก่อน โดยกำหนดวันให้ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาไว้ 3 วัน คือ วันที่ 22 ,23 และ 24 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ซึ่งใช้เป็นที่ทำการของพนักงานสอบสวนในคดีนี้เป็นการชั่วคราว โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันกบฎฯ ตามมาตรา 113,114   ยุยงส่งเสริมให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมาย ตามมาตรา 116 และร่วมกันก่อเหตุวุ่นวายในบ้านเมือง ตามมาตรา 215 รวมทั้งสิ้น 55 คน ดังรายชื่อ ต่อไปนี้
รายชื่อผู้ต้องหา พร้อมวันนัดหมายผู้ต้องหา
1 นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย 22 ม.ค. 57
2 นายชุมพล  จุลใส22 ม.ค. 57
3 นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ 22 ม.ค. 57
4 นายอิสระ  สมชัย 22 ม.ค. 57
5 นายวิทยา  แก้วภราดัย 22 ม.ค. 57
6 นายถาวร  เสนเนียม 22 ม.ค. 57
7 นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ 22 ม.ค. 57
8 นายเอกนัฏ  พร้อมพันธ์ 22 ม.ค. 57
9 นางอัญชะลี  ไพรีรัก 22 ม.ค. 57
10 นายนิติธร  ล้ำเหลือ 22 ม.ค. 57
11 นายอุทัย  ยอดมณี 22 ม.ค. 57
12 เรือตรีแซมดิน  เลิศบุศย์ 22 ม.ค. 57
13 พลเอกปรีชา  เอี่ยมสุพรรณ 22 ม.ค. 57
14 นายสมเกียรติ  พงษ์ไพบูลย์ 22 ม.ค. 57
15 นายยศศักดิ์  โกไศยกานนท์ 22 ม.ค. 57
16 นายสุภวัฒน์ สุปิยะพาณิชย์ 22 ม.ค. 57
17 นายสมบูรณ์  ทองบุราญ 22 ม.ค. 57
18 นายรัชต์ยุตม์ ศิรโยธินภักดีหรือนายอมร อมรรัตนานนท์ 22 ม.ค. 57
19 นางสาวจิตภัสร์  ภิรมย์ภักดี 23 ม.ค. 57
20 นายสาธิต  ปิตุเตชะ 23 ม.ค. 57
21 นายสกลธี  ภัททิยกุล 23 ม.ค. 57
22 นายทศพล  เพ็งส้ม 23 ม.ค. 57
23 นายสมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ 23 ม.ค. 57
24 นายแก้วสรร  อติโพธิ 23 ม.ค. 57
25 นายเจิมศักดิ์  ปิ่นทอง 23 ม.ค. 57
26 นายเสรี  วงษ์มณฑา 23 ม.ค. 57
27 นายกิตติศักดิ์  ปรกติ 23 ม.ค. 57
28 นายถนอม  อ่อนเกตุพล 23 ม.ค. 57
29 นายชาญวิทย์  วิภูศิริ 23 ม.ค. 57
30 นายไพบูลย์  นิติตะวัน 23 ม.ค. 57
31 พลเอกปฐมพงษ์  เกษรศุกร์23 ม.ค. 57
32 นายสุริยะใส  กตะศิลา 23 ม.ค. 57
33 นายพิภพ  ธงไชย 23 ม.ค. 57
34 นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย 23 ม.ค. 57
35 นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ 23 ม.ค. 57
36 นายสมศักดิ์  โกศัยสุข 24 ม.ค.57
37 พระพุทธอิสระ 24 ม.ค.57
38 นายสาวิทย์  แก้วหวาน 24 ม.ค.57
39นายสาธิต  เซกัล 24 ม.ค.57
40 นายกิตติชัย  ใสสะอาด 24 ม.ค.57
41 นายคมสันต์  ทองศิริ 24 ม.ค.57
42 นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม 24 ม.ค.57
43 นายพิเชษฐ์ พัฒนโชติ 24 ม.ค.57
44 นายมั่นแม่น  กะการดี 24 ม.ค.57
45 นายประกอบกิจ  อินทร์ทอง 24 ม.ค.57
46 นายนัสเซอร์  ยีหมะ 24 ม.ค.57
47 นายพานสุวรรณ  ณ  แก้ว 24 ม.ค.57
48 นายสุริยันต์  ทองหนูเอียด 24 ม.ค.57
49 นายสำราญ  รอดเพชร 24 ม.ค.57
50 นางนาถยา  แดงบุหงา 24 ม.ค.57
51 นางรังสิมา  รอดรัศมี 24 ม.ค.57
52 นางทยา  ทีปสุวรรณ 24 ม.ค.57
53 พล.อ.ท.วัชระ ฤทธาคนี 24 ม.ค.57
54 พล.ร.อ.ชัย  สุวรรณภาพ 24 ม.ค.57
55 นายถวิล  เปลี่ยนสี 24 ม.ค.57
 
****หมายเหตุ
1.สำหรับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ไม่ได้ออกหมายเรียกเพราะมีหมายจับอยู่แล้ว
2.นายพิชิต ไชยมงคล ได้ถูกจับตัวไปแล้ว