งานเสวนา "จากเรือนจำสู่ชุมชน : ลดช่องว่าง สร้างโอกาส และเสริมสร้างความยุติธรรมในสังคม"

25 ธันวาคม 2561 14:49 น. เปิดอ่าน 456 ครั้ง  
 

งานเสวนา "จากเรือนจำสู่ชุมชน : ลดช่องว่าง สร้างโอกาส และเสริมสร้างความยุติธรรมในสังคม"