สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ สำหรับสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่: 18 พ.ค. 2566 16:20 น. ปรับรุง: 18 พ.ค. 2566 16:20 น. เปิดอ่าน 232 ครั้ง  
 

สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ สำหรับสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แชทกับวานหน่อย