ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ สำหรับสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่: 13 มี.ค. 2566 14:18 น. ปรับรุง: 13 มี.ค. 2566 14:18 น. เปิดอ่าน 613 ครั้ง  
 

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  21 มีนาคม 2566  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย