ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/ใบสั่งซื้อ รายการจัดซื้อสายคล้องคอและกรอบบัตรสำหรับบัตรแสดงตนเข้า - ออก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 กันยายน 2565 15:26 น. เปิดอ่าน 15 ครั้ง  
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/ใบสั่งซื้อ รายการจัดซื้อสายคล้องคอและกรอบบัตรสำหรับบัตรแสดงตนเข้า - ออก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง