ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รายการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 27 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนตุลาคม 2565

15 พฤศจิกายน 2565 20:08 น. เปิดอ่าน 103 ครั้ง  
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รายการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 27 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เดือนตุลาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง