ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาวัสดุยุทธภัณฑ์ (ประเภทกระสุนปืน จำนวน 1 รายการ) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

14 มีนาคม 2557 7:10 น. เปิดอ่าน 322 ครั้ง  
 

ประชาพิจารณ์ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ