ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันประชาชนถูกหลอกลวงให้ร่วมทุนผ่าน www.clubfxzn.com

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2558 11:50 น. ปรับรุง: 21 ม.ค. 2558 11:50 น. เปิดอ่าน 3048 ครั้ง  
 

                สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ทำการตรวจสอบกองทุน fxzn zenith แล้วพบว่าไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงมิได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนในประเทศไทย โดยกองทุน fxzn zenith มีพฤติการณ์ในการชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนในธุรกิจ Forex หรือธุรกิจอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และตลาดตราสารอนุพันธ์สกุลโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโอนเงินธนบัตรไทยหรือเงินตราต่างประเทศ เข้าหรือออกต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.clubfxzn.com,  HYPERLINK "http://www.fxzn.com" www.fxzn.com, fxznclub.com และwww.youtube.com โดยให้ผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อสัปดาห์ และหากหาสมาชิกได้จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน .. 2527 และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ .. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ) .. ๒๕๕๑ อีกทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษยังไม่เคยรับรองกองทุนใดๆ ที่มีการประกอบกิจการในลักษณะเช่นนี้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเรื่องไปยังกองบังคับการบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปแล้ว