การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 2562

เผยแพร่: 27 ก.ย. 2562 11:18 น. ปรับรุง: 27 ก.ย. 2562 11:18 น. เปิดอ่าน 3197 ครั้ง  
 

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 2562