กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ SCAMMER (ชาวผิวสีที่อ้างตัวเป็นชาวต่างชาติผิวขาว)

เผยแพร่: 5 มิ.ย. 2558 14:42 น. ปรับรุง: 5 มิ.ย. 2558 14:42 น. เปิดอ่าน 4881 ครั้ง  
 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ SCAMMER (ชาวผิวสีที่อ้างตัวเป็นชาวต่างชาติผิวขาว)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง