กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ SCAMMER (ชาวผิวสีที่อ้างตัวเป็นชาวต่างชาติผิวขาว)

5 มิถุนายน 2558 14:42 น. เปิดอ่าน 1882 ครั้ง  
 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ SCAMMER (ชาวผิวสีที่อ้างตัวเป็นชาวต่างชาติผิวขาว)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง