อธิบดี DSI ร่วมแสดงความยินดีกรมคุมประพฤติ ในโอกาส ครบรอบ 31 ปี

published: 16/3/2566 10:15:16 updated: 16/3/2566 10:34:02 231 views   TH
 

อธิบดี DSI ร่วมแสดงความยินดีกรมคุมประพฤติ

ในโอกาส ครบรอบ 31 ปี

       วันที่ 15 มีนาคม 2566 พันตำรวจตรี สุริยา  สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับกรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี  “ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 คุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่ประชาชน  อำนวยความยุติธรรม สร้างสรรค์ความสุข ป้องกันและปรับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ก้าวพลาด ให้โอกาสร่วมในสังคมด้วยความเชื่อมั่น โดยหลักกฎหมายและนวัตกรรม” โดยมี นางธาริณี  แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และนางนุสรา  วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมรับมอบกระเช้าดอกไม้  ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเอ)