ศาลพิพากษาปรับบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด กว่า 1,200 ลบ. เหตุนำเข้าบุหรี่จากประเทศฟิลิปปินส์ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง

2/12/2562 16:17:55 1034 views   TH
 

ศาลพิพากษาปรับบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด กว่า 1,200 ลบ.

เหตุนำเข้าบุหรี่จากประเทศฟิลิปปินส์ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.185/2559 คดีระหว่างพนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 โจทก์ นิติบุคคลฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด โดยนายเจอรัลด์ มาโกลีส จำเลยที่ 1 พร้อมกับพวกรวม 8 ราย โดยคำพิพากษามีสาระสำคัญสรุปได้ว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดฐานสำแดงราคานำเข้าบุหรี่อันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ปรับเป็นเงินจำนวน 4 เท่า เป็นเงิน 1,225,990,617 บาท และยกฟ้องจำเลย 2 – 8

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2549 นิติบุคคล ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (PMI) ประเทศสหรัฐอเมริกา จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ โดยอาศัยสนธิสัญญาทางไมตรีระหว่างไทย – อเมริกา 2511 ได้นำเข้าบุหรี่ตรามาร์ลโบโร่ (Marlboro) และแอลแอนด์เอ็ม (L&M) จากบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ฟิลิปปินส์ (PMP) ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสำแดงราคานำเข้าบุหรี่ตรามาร์ลโบโร่ที่ราคา 7.76 บาทต่อซอง และสำแดงราคาบุหรี่ตราแอลแอนด์เอ็มที่ราคา 5.88 บาทต่อซอง ต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้พบว่า เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาส่งออกจากประเทศต้นทาง น่าจะมีการหลีกเลี่ยงภาษีอากร ซึ่งประกอบด้วย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินกองทุนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 79/2549 และได้ส่งสำนวนต่อพนักงานอัยการ และพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อศาลในข้อหานำเข้าบุหรี่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร โดยเจตนาที่จะฉ้ออากรที่จะต้องเสียสำหรับของนั้น ตามมาตรา 27 และมาตรา 99 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 จำนวน 272 ใบขน มูลค่าที่ประเมินจากราคาขายประมาณ 68,000 ล้านบาทและในวันนี้ได้มีคำพิพากษาดังกล่าว

สำหรับการนำเข้าบุหรี่ของนิติบุคคล ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ยังมีกรณีการนำเข้ายี่ห้อมาร์ลโบโร่ และแอลแอนด์เอ็ม จากบริษัท พีที ฟิลลิป มอร์ริส อินโดนีเซีย (PTPMI) โดยเป็นการนำเข้าระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2546 จำนวน 1,052 ใบขน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบพยานจำเลย โดยคาดว่า จะมีคำพิพากษาประมาณเดือนมกราคม 2563

************************************************

Documents related