DSI ร่วมแสดงความยินดีกรมขนส่งทางบก ครบรอบ 81 ปี

11/8/2565 14:49:05 161 views   TH
 

DSI ร่วมแสดงความยินดีกรมขนส่งทางบก ครบรอบ 81 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  มอบหมายให้ พันตำรวจโทคมวิชช์  พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพะศรีนครินทราบรมราชนนี และโครงการผู้ป่วยยากไร้มูลธินิรามาธิบดี   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 81 ปี โดยมี นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร