DSI ร่วมแสดงความยินดี “แนวหน้า”ครบรอบ 43 ปี

published: 22/3/2566 13:54:49 updated: 22/3/2566 13:54:49 657 views   TH
 

DSI ร่วมแสดงความยินดี “แนวหน้า”ครบรอบ 43 ปี

       วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นางพิชญา ธารากรสันติ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมบริจาคสมทบ “มูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร” เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า เพื่อแสดงความยินดีและแสดงความขอบคุณที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดีตลอดมา โดยมี คุณผรณเดช พูนศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์แนวหน้า เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักพิมพ์แนวหน้า ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

Lasted Post

Related Post