ภาคเอกชน ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคในโครงการตู้ดีเอสไอ ปันสุข ปันน้ำใจเพื่อประชาชน 

23/6/2563 17:14:24 223 views   TH
 

ภาคเอกชน ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคในโครงการตู้ดีเอสไอ
ปันสุข ปันน้ำใจเพื่อประชาชน 

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. พันตำรวจเอก  อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จากภาคเอกชน สำหรับโครงการตู้ดีเอสไอปันสุข ปันน้ำใจเพื่อประชาชน ได้แก่ 
1. คุณฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์ 
2. คุณจักรกฤช ธนดิตถ์ 
3. คุณปัทมาภรณ์  สันติวิจิตร 
4. คุณเพ็ญสิริ ณ นครพนม และ
5. คุณสุภัทร ศรีอัษฎาวุธกุล 

ทั้งนี้ ของบริจาคดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความความตั้งใจของผู้บริจาคต่อไป

Lasted Post

Related Post