DSI ร่วมงานวันสถาปนาสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบ 11 ปี

published: 12/5/2566 20:10:28 updated: 12/5/2566 20:10:28 748 views   TH
 

DSI ร่วมงานวันสถาปนาสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบ 11 ปี

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก วิษณุ  ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับเกียรติเข้าร่วมงานวันสถาปนา สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบ 11 ปี โดยมี พลตรี วชรนันท์  กองศรี ผู้อำนวยการ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือให้กับกำลังพลที่มีบุตร  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

Lasted Post

Related Post