ครบรอบวันสถาปนา 133 ปี กระทรวงยุติธรรม

published: 27/3/2567 9:29:20 updated: 27/3/2567 9:34:21 415 views   TH
 

ครบรอบวันสถาปนา 133 ปี กระทรวงยุติธรรมวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 133 ปี โดยมี พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมฯ ณ อาคารกระทรวงยุติธรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง พร้อมเกียรติบัตร ประจำปี 2567 แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีรายชื่อผู้รับมอบเข็มยุติธรรมธำรง จำนวน 6 เข็ม แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน 4 เข็ม และบุคคลภายนอก จำนวน 2 เข็ม

1. นางสาวนฐพร บุญยะกร พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหาร ประเภท ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่  เข็มยุติธรรมธำรง ชั้น 3 อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง 

2. นางสาวอรุณศรี วิชาวุธ ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ ประเภท ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่  เข็มยุติธรรมธำรง ชั้น 3 อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง

3. นางสาวปริมณ์ สาริยา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ประเภท ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่  เข็มยุติธรรมธำรง ชั้น 4 อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง 

4. นายรัชพร วรอินทร์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ ประเภท ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่  เข็มยุติธรรมธำรง ชั้น 4 อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง 

5. นางสาวรัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเซีย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการย้ายถิ่นและการพัฒนาแห่งสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภท บุคคลภายนอก  เข็มยุติธรรมธำรง ชั้น 4 อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง 

6. นายสาวศรีดา ตันทะอธิพานิช  กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (องค์การพัฒนาสังคม) ประเภท บุคคลภายนอก  เข็มยุติธรรมธำรง ชั้น 4 อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง 


รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 2 ท่าน

1.นางสาวจารุวรรณ ครุสาตะ ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

2.นางยุฆมาส เขียวบำรุง ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

Documents related