ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่​ ขอบคุณอธิบดี DSI ที่ดำเนินการเข้าค้น/ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด กรณี การทุจริตและยักยอกทรัพย์ในชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด

5/8/2565 21:32:59 120 views   TH
 

ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่​ ขอบคุณอธิบดี DSI ที่ดำเนินการเข้าค้น/ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด กรณี การทุจริตและยักยอกทรัพย์ในชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด 

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่​ จำกัด​ บางส่วน ได้เดินทางมาขอบคุณ พร้อมกล่าวชื่นชม นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ได้เดินทางมาอำนวยการบูรณาการตรวจค้นคดีพิเศษ ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์/สหกรณ์จังหวัด/เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีการเข้าตรวจค้น บริษัท กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม จำกัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานสาขาคลองท่อม (เดิม) และได้ทำการยึด/อายัดโรงงานสาขาคลองท่อม รวมทั้งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมูลค่าโดยประมาณ 500 ล้านบาท  อันเกิดจากการซื้อขายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดโดยทุจริต อีกทั้งทรัพย์สินดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็น “ทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด” ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้อย่างรวดเร็วและเกิดผลเป็นรูปธรรม  เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชน