ผลงานทางวิชาการ (พันตำรวจโทกฤช อาจสามารถ)

published: 28/2/2566 15:45:31 updated: 28/2/2566 16:07:45 2476 views   TH
 

ผลงานทางวิชาการ กรณีถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนใน Forex-3D ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 และ
กรณีบริษัทผู้ถูกกล่าวหาพวก มีพฤติการณ์สำแดงถิ่นกำเนิดเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย พันตำรวจโทกฤช อาจสามารถ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ