การสืบสวน กรณี ขบวนการลักลอบ ซื้อ หรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งซากสัตว์(ขาและปีกไก่)ที่ยังมิได้เสียภาษีอากรหรือไม่ได้รับอนุญาติให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดย พันตำรวจโทกฤช อาจสามารถ

published: 27/2/2566 11:16:04 updated: 15/3/2566 16:49:16 2222 views   TH
 

เนื้อหาเกี่ยวกับ การสืบสวน กรณี ขบวนการลักลอบ ซื้อและ/หรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งซากสัตว์(ขาและปีกไก่)ที่ยังมิได้เสียภาษีอากรหรือไม่ได้รับอนุญาติให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดย พันตำรวจโทกฤช อาจสามารถ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ