นศ.มธ. สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานคดีอาชญากรรมไซเบอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

published: 10/4/2567 13:17:28 updated: 10/4/2567 13:17:28 198 views   TH
 

นศ.มธ. สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

เข้าศึกษาดูงานคดีอาชญากรรมไซเบอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

                   

                    วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ รศ.พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ อาจารย์ประจำวิชาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมยกงานคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่สังคมให้ความสนใจ เป็นกรณีศึกษา  ณ ห้องอบรมผู้เชี่ยวชาญกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 


                      กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนการศึกษา โดยหวังให้นักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษา ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง และนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อสังคม


Documents related