การส่งเสริมพฤติกรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้สอดคล้องกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2564 และคู่มือจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

23/9/2564 11:04:26 257 views   TH
 

การส่งเสริมพฤติกรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้สอดคล้องกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562

และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2564 และคู่มือจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ