รมว.ยธ. เข้าตรวจ ติดตามผลการดำเนินการศูนย์สืบสวนสอบสวนทางการเงินฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

7/5/2563 16:28:47 567 views   TH
 

รมว.ยธ. เข้าตรวจ ติดตามผลการดำเนินการศูนย์สืบสวนสอบสวนทางการเงินฯ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินการของศูนย์สืบสวนสอบสวนทางการเงินเพื่อยึดทรัพย์สินเครือข่ายการค้ายาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีนายมเหศักดิ์ พันธุ์สง่า ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางสาวรัศมี สีตลวรางค์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการศูนย์ฯ เป็นผู้รายงาน ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี

ศูนย์สืบสวนสอบสวนทางการเงินเพื่อยึดทรัพย์สินเครือข่ายการค้ายาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ศส.ยส.กสพ.) จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ เส้นทางทางการเงินเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั้งระบบ และติดตามอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่มีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน

 

 

Lasted Post

Related Post