กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 95.43 ระดับ AA

4/8/2565 9:59:37 99 views   TH
 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

95.43 คะแนน ระดับ AA