DSI ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 94 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

published: 23/2/2567 11:00:13 updated: 23/2/2567 11:01:07 237 views   TH
 

DSI ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 94 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10:00 น. พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ์  ทองศรีนุ่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์และสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในโอกาสครบรอบ 94 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และเพื่อแสดงความขอบคุณที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดีตลอดมา โดยมี นางรัชฎา ตรงดี ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

Documents related

Lasted Post

Related Post