ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นิติกร นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

published: 10/6/2567 18:39:46 updated: 10/6/2567 18:41:19 488 views   TH
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


Documents related

Lasted Post

Related Post