ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

11/2/2564 10:13:35 4334 views   TH
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

Documents related

Lasted Post

Related Post