การกระทำผิดฐานยึดถือครอบครองป่า ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

25/6/2562 10:47:53 1027 views   TH
 

บทความ ความรู้เผยแพร่ เรื่อง การกระทำผิดฐานยึดถือครอบครอง "ป่า" ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

โดย

นายภูรินท์พัฒน์ สมบูรณ์

ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

Documents related

Lasted Post

Related Post