ดีเอสไอร่วมเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”


เปิดอ่าน 89

ดีเอสไอร่วมเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม
“ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

               วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท ปกรณ์  สุชีวกุล
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม) โดยมี นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต  จิตรอารีย์รัตน์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  นายวิวัฒน์  นิติกาญจนาที่ ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฐ์สรอรรถ            ปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย  เข้าร่วมพิธีเปิด
       ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข  เปิดขึ้นเพื่อต่อยอดการทำงานของศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความยุติธรรมเชิงรุกตอบสนอง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นที่พึ่งในด้านกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม) ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร

 

 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ