นิด้าโพล นำเสนอผลสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ


เปิดอ่าน 97

นิด้าโพล นำเสนอผลสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

 

       วันที่ 6 กันยายน 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด การนำเสนอผลการสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยคณะที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์  อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์  ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล และทีมงาน “นิด้าโพล” ได้เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นฯ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการตอบคำถามผู้เข้าร่วมรับฟังฯ ณ ห้องบีบี 202 ชั้น2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

*************************************************

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ