DSI ภาค 5 สนธิกำลังร่วมหลายหน่วยงาน ตรวจสอบพื้นที่เปรียบเทียบการถือครองที่ดิน


เปิดอ่าน 231

DSI ภาค 5 สนธิกำลังร่วมหลายหน่วยงาน ตรวจสอบพื้นที่เปรียบเทียบการถือครองที่ดิน

         วันที่ 3 กันยายน 2562  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ประกอบด้วย
ร้อยตำรวจเอกดำรง  สินสวาท พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ นายพงษ์สวัสดิ์  เทพน้อย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการและนายชาญชัย   แก้วประดับ    เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ ได้ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันและปราบปรามภาคเหนือ กรมป่าไม้ (พยัคฆ์ไพร) และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม 1 (น้ำยอน) กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และฝ่ายปกครองอำเภอแม่อาย โดยเริ่มทำการตรวจสอบพื้นที่เปรียบเทียบข้อมูลการถือครองทำประโยชน์ปัจจุบัน และข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541      ที่ได้รับการผ่อนผัน ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2545 พบว่ามีการจำหน่าย โอนขาย เปลี่ยนมือ    ผู้ถือครอง การอนุญาตให้ผู้อื่นทำประโยชน์แทนสิทธิของตนเอง ทั้งสิ้น 6 ราย และมีการขยายพื้นที่ทำประโยชน์เกินจากพื้นที่เดิมที่ได้รับการผ่อนผัน จำนวน 1 ราย รวมพื้นที่ประมาณ 160 ไร่ ซึ่งเป็นส่วนที่พบการกระทำความผิดชัดแจ้ง โดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  จะได้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้บุกรุกยึดถือครอบครอง ตรวจยึดขอคืนพื้นที่ป่า และนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการทำประโยชน์อีกจำนวนหลายแปลง ที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะพนักงานสืบสวน
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที 5

 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ