DSI ชี้แจง กรณีร้องเรียนกล่าวหาบริษัทสินเชื่อรายใหญ่คิดดอกเบี้ยแพง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ


เปิดอ่าน 214

DSI ชี้แจง กรณีร้องเรียนกล่าวหาบริษัทสินเชื่อรายใหญ่คิดดอกเบี้ยแพง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าว ตามสื่อต่างๆ กรณีตัวแทนกลุ่มพิทักษ์สิทธิลูกหนี้ เตรียมสอบถามไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยถึงความคืบหน้าที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบริษัทรับจำนำรถยนต์ชื่อดัง 2 - 3 แห่ง ที่เรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆ เกินกว่าเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุด หลังจากที่มีข่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยปรับบริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ในเรื่องดังกล่าว แต่ยังมีอีกหลายบริษัทที่ไม่ดำเนินการ รวมทั้งยังมีบางรายที่มีการยื่นเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยแต่กลับยังไม่ถูกตรวจสอบ นั้น

จากการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพบว่า มีประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ได้ยื่นเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ขอให้ตรวจสอบการชำระภาษีของผู้ประกอบการให้สินเชื่อ รายบริษัทเมืองไทย ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยในการประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้ในลักษณะที่เอาเปรียบประชาชน ในการประกอบธุรกิจมีการใช้ทะเบียนรถยึดไว้เป็นประกัน และประกอบกิจการโดยไม่ได้นำไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม อันอาจเป็นความผิดอาญาตามประมวลรัษฎากร ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้ดำเนินการ เป็นสำนวนสืบสวนที่ 253/2561 อยู่ในความรับผิดชอบของ

กองคดีภาษีอากร ภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงในระหว่างสืบสวนว่า เนื่องจากเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
อันอาจเกี่ยวข้องกับความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีคำสั่งให้โอนการสืบสวนเรื่องดังกล่าวให้กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน รับไปดำเนินการสืบสวน ซึ่งยืนยันว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษมีการทำงานในลักษณะองค์กรสหวิชาชีพ เป็นคณะพนักงานสืบสวน การพิจารณาเป็นไปโดยรอบคอบ และเรื่องยังอยู่ระหว่างการสืบสวน ไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่ระบุว่าไม่มีการตรวจสอบแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีระบบควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดงานสืบสวนสอบสวน ซึ่งหน่วยงานจะต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการควบคุมฯ ที่มีรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานคณะทุกเดือน โดยจะเร่งรัดการดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

23 สิงหาคม 2562

 

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ