DSI ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ปราบปรามการค้ามนุษย์ในร้านคาราโอเกะ


เปิดอ่าน 470

DSI ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ปราบปรามการค้ามนุษย์ในร้านคาราโอเกะ

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะที่กำกับดูแลกองคดีการค้ามนุษย์ และพันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจโท ศันสนะ แก้วทับทิม รองผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ พันตำรวจโท ต่อศักดิ์ สวัสดีมงคล ผู้อำนวยการส่วนคดีการค้ามนุษย์ 2 และคณะพนักงานสืบสวน สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการ รส.สห.มทบ.22 และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจค้นร้านคาราโอเกะเป้าหมาย คือ ร้านหนองบัวคาราโอเกะ เลขที่ 234 หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีสถานประกอบการร้านคาราโอเกะเปิดกิจการบังหน้าแฝงการค้าประเวณีในพื้นที่อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยนำหญิงสาวชาวลาวที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มาค้าประเวณี ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นปัญหาที่รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสังคมและระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีการกระทำละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ และสร้างความเหลื่อมล้ำต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้กองคดีการค้ามนุษย์ดำเนินมาตรการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ย่างเด็ดขาด และได้อนุมัติให้สืบสวนกรณีดังกล่าว โดยคณะพนักงานสืบสวนได้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง รวมทั้งได้ประสานข้อมูลกับมูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว พบว่ามีหญิงสาวสัญชาติลาวอายุต่ำกว่า 18 ปี มาแอบแฝงค้าประเวณีในร้านกิ่งทองคาราโอเกะในพื้นที่อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จริง และมีการโยกย้ายหญิงสาวดังกล่าวมาค้าประเวณีในร้านหนองบัวคาราโอเกะในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการ รส.สห.มทบ.22 และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม เพื่อวางแผนเข้าตรวจค้นร้านหนองบัวคาราโอเกะ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 13/2559

จากการตรวจค้นร้านคาราโอเกะเป้าหมาย พบหญิงสาวสัญชาติลาว จำนวน 9 คน โดยคณะพนักงานสืบสวนได้ทำการสัมภาษณ์เบื้องต้น พบว่ามีหญิงสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่น่าเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 1 ราย จึงได้ประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และทีมสหวิชาชีพ สัมภาษณ์เบื้องต้นหญิงสาวจำนวน 9 คน เพื่อคัดแยกผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และให้ความคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากการสัมภาษณ์เบื้องต้นพบว่า มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือเชื่อมโยงกับต่างประเทศ หรือสถานประกอบการมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้มีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้อง กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการขออนุมัติเพื่อรับเป็นคดีพิเศษต่อไป

 

*******************************************************

 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ