การกระทำผิดฐานยึดถือครอบครองป่า ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)


เปิดอ่าน 213

บทความ ความรู้เผยแพร่ เรื่อง การกระทำผิดฐานยึดถือครอบครอง "ป่า" ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

โดย

นายภูรินท์พัฒน์ สมบูรณ์

ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ