DSI ร่วมงานสัมมนาการปฏิรูปตำรวจหลังการเลือกตั้งในประเทศไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ (German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG)) และมูลนิธิฮันส์ไซเดล (Hanns Seldel Foundation- HFS)


เปิดอ่าน 181
DSI ร่วมงานสัมมนาการปฏิรูปตำรวจหลังการเลือกตั้งในประเทศไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ (German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG)) และมูลนิธิฮันส์ไซเดล (Hanns Seldel Foundation- HFS)
 
 
 
ตามที่ อสพ. ได้อนุมัติให้ พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัทภ์ ผอ.กตท. เข้าร่วมเป็นวิทยากร และ ร.ต.อ. เขมชาติ ประกายหงษ์มณี  รอง ผอ.กตท. น.ต. วิวัฒน์ สุทรจารุ (รน) พสพ.ชก. รรท. ผอ.อป.2 นายณพล  วรประทีป จคพ.ปก. กตท. และนายอิทธิพงศ์ ดนัยวรรณ จวท. กตท. เข้าร่วมงานสัมมนาการปฏิรูปตำรวจหลังการเลือกตั้งในประเทศไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ (German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG)) และมูลนิธิฮันส์ไซเดล (Hanns Seldel Foundation- HFS)
 
ในวันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล รัชดา โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 ราย ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้
 
1. พล อ. บุญสร้าง     เนียบประดิษฐ์ อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ/อดีต ผบ.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับผู้แทน CPG และ HSF
 
2. ศ.ดร.ลี ซัง วอน ประจำ ม.แห่งชาติโซล/อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา/อดีตผู้พิพากษาศาล รธน. สาธารณรัฐเกาหลี นำเสนอพลวัตรของกระบวนการยุติธรรมเกาหลี โครงสร้าง และการปฏิรูปปี 2562 โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์แก่ประชาชน และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
 
3. ศ.เล เหวี่ยน เต็น ซุย ม.กฎหมาย นครโฮจิมินห์ นำเสนอกระบวนการยุติธรรมของเวียดนาม ซึ่งอัยการและ ตร. มีอำนาจหน้าที่แตกต่างจากประเทศที่ปกครองด้วยระบบอบ ปชต. ประกอบกับนำเสนอแนวทางการพัฒนาให้การสืบสวน สอบสวน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
4. นายนาเรนดรา จั๊ตน่า อัยการเขตจาการ์ตา อสส.อินโดฯ บรรยายการบริหารงานยุติธรรมผ่าน ปวศ. การสร้างชาติอินโดฯ 
 
5. นายซาลีม บาเชียร์ บาสคาราน รอง ประธานคณะกรรมการกฎหมายอาญาแห่งเนติบัณฑิตสภา/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา นำเสนอประเด็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในมาเลเซีย ผ่านทัศนะของนักกฎหมาย
 
6. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ประเทศไทย แลกเปลี่ยนความเห็นในการปฏิรูปตำรวจหลักการเลือกตั้ง 2562
 
การเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ ต่อสาธารณะ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ CPG อันเป็นหน่วยงานพันธมิตร ในวงการวิชาการ ต่อไป

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ