DSI เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


เปิดอ่าน 160

DSI เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย

ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีการค้ามนุษย์ เข้าร่วมประชุมทวิภาคีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และช่วยเหลือหรือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ท.สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ และเจ้าหน้าที่กองคดีการค้ามนุษย์ รวมจำนวน 4 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพบปะหารือและกระชับความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ ในการดำเนินคดีการค้ามนุษย์ข้ามชาติ และเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามและการดำเนินคดีการค้ามนุษย์ข้ามชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

คณะผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านการค้ามนุษย์ในประเทศอินโดนีเซียกับผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมงของอินโดนีเซีย

 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ