DSI ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์สร้างเสริมศักยภาพผู้นำท้องถิ่นเพื่อดำเนินการในมิติการป้องปรามอาชญากรรมแชร์ลูกโซ่


เปิดอ่าน 84

DSI  ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์สร้างเสริมศักยภาพผู้นำท้องถิ่นเพื่อดำเนินการ
ในมิติการป้องปรามอาชญากรรมแชร์ลูกโซ่

 

                               ระหว่างวันที่ 14 -16 พฤษภาคม พันตำรวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและคดีว่าด้วยการเล่นแชร์ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ การกระทำความผิด ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือความผิดแชร์ลูกโซ่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นจำนวน 3 รุ่นรวมจำนวน 1,000 คน ตามการร้องขอจากจังหวัดสุรินทร์

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ