ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ รายการ กระเป๋าผ้าดิบและปากกาลูกลื่น เพื่อใช้ในกิจกรรม “DSI Campus Tour Season 3” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เปิดอ่าน 54

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ