เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท Harddisk สำหรับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex 990 และ Battery สำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Dell รุ่น E6430 จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เปิดอ่าน 64

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ