ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของตำรวจแคนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประสานความร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ


เปิดอ่าน 145
ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของตำรวจแคนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เพื่อประสานความร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
 
 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสตีฟ เอทธิเย่ (Mr. Steve Ethier) ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Regional Manager for Asia Pacific) แผนกตำรวจแคนาดา (Royal Canadian Mounted Police : RCMP) สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งในประเทศไทย โดยมี พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ
 
ในการนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้หารือร่วมกับ นายสตีฟ เอทธิเย่ (Mr. Steve Ethier)และคณะ ถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน  ซึ่งผู้แทนแผนกตำรวจแคนาดา ประจำประเทศไทย ได้ชี้แจงว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแคนาดาได้จัดกลุ่มความสำคัญของอาชญากรรมระดับชาติออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ 1) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) 2) อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) และ 3) องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Serious and Organized Crime)  ทั้งนี้ เนื่องจากอาชญากรรมในปัจจุบันไร้พรมแดน ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องที่จะร่วมกันเสริมสร้างสมรรถนะ (Capacity Building) ให้แก่เจ้าหน้าที่ในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และจะร่วมกันแบ่งปันข้อมูลด้านการข่าวอีกด้วย
 
อนึ่ง กรมสอบสวนคดีพิเศษ และแผนกตำรวจแคนาดา สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมาโดยตลอด โดยในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา แผนกตำรวจแคนาดา สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลเครือข่ายบูรณาการดีเอสไอดีเด่น

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ